Terminal: komandu atkārtošana un mapes

Līdz ar VPS popularitātes augšanu, paliek aktuālāk pašiem kaut ko bakstīt linux konsolē. Tad nu dažas lietas ērtākai lietošanai.

Komandu atkārtošana

Vienkāršākā lieta ir "uz augšu" un "uz leju" bultiņu taustiņu spiešana, kas parādīs pēdējās izmantotās komandas. Tas lieliski strādā, ja komanda ir rakstīta nesen, bet, ja senāk, tad nospiežot CTRL+R un sākot rakstīt vajadzīgo tiks piedāvāta senāk rakstīta komanda (to var uzskatīt par autocomplete). Parādīta uzreiz tiek viena komanda, bet pāriet uz nākamo var atkal spiežot CTRL+R.

Lai apskatītu visas komandas, kas ir terminal buferī, var lietot komandu history. To var arī kombinēt ar grep, lai meklētu kaut ko konkrētu, piemēram, history | grep curl, kas atradīs visas komandas, kurās ir lietots "curl". Ātrākais veids kā palaist kādu komandu no history izvades, ir !1, kur 1 ir komandas skaitlis, kas redzams sarakstā. Alternatīvi bultiņas spiešanai, iepriekšējo komandu  var palaist ar !!, kas var noderēt, ja kādai komandai ir nepieciešamas root tiesības, tad attiecīgi vēlreiz to pašu var palaist ar sudo !!.

Darbs ar mapēm

Sākot rakstīt kādu mapes vai komandas nosaukumu, automātiski to var pabeigt spiežot tab taustiņu. Ja būs vairāki rezultāti, tad sarakstu var iegūt divreiz nospiežot tab (vienreiz nospiežot tab autocomplete būs nosaukumā līdz vietai, kas ir abām mapēm vienāds).

!$ izmanto pēdējo vārdu no iepriekšējās komandas. To var izmantot veidojot jaunu mapi un pēc tam pārejot uz to, piemēram,

mkdir newfolder

cd !$

Ja sanāk bieži pārslēgties starp vairākām mapēm, tad iespējams saglabāt vairākas mapes ar pushd /cels/uz/mapi komandu (terminal sesijas ietvaros). Saglabātas mapju sarakstu var apskatīt ar dirs -v. Pēc tam piekļūt kādai mapei var ar cd ~0, kur 0 ir skaitlis no saraksta.

Izveidot vairākas mapes uzreiz pēc kāda šablona var izmantojot sarakstus, piemēram,

mkdir mape{01..10} # izveido 10 mapes ar mape01 līdz mape10

mkdir -p `date '+%y%m%d'`/{1,2,3}  #izveido mapi ar šodienas datumu, kura satur 3 apakšmapes "1", "2", "3"

mkdir -p Website/{static/{cs,js},templates/html} # izveido mapju struktūru. jāņem vērā, ka nevar lietot atstarpes mapju nosaukumos

Saraksti ir pielietojami arī rmdir komandai.

Pievienot komentāru